ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО В ЧАСТТА ЗА РАЗНОСКИТЕ - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: