ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТЕЖЕН ИНСТРУМЕНТ С НЕВЕРНИ ДАННИ ИЛИ БЕЗ СЪГЛАСИЕ НА ТИТУЛЯРА - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: