ИСК ЗА ИЗВАЖДАНЕ СОБСТВЕНИК ОТ ОБЕКТ В СГРАДА В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: