ИСК ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ НА КТД - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: