ИСК ЗА ПЛАЩАНЕ НА РАЗНОСКИ СВЪРЗАНИ С ПОЛЗВАНЕТО НА ВЕЩ - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: