ИСК НА РАБОТОДАТЕЛЯ ЗА ВРЕДИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ НЯКОЛКО РАБОТНИЦИ ИЛИ СЛУЖИТЕЛИ - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: