КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ООД - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: