КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ В АД - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: