КРАЖБА В ГОЛЕМИ РАЗМЕРИ И ПРЕДСТАВЛЯВАЩА ОСОБЕНО ТЕЖЪК СЛУЧАЙ - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: