МЕСТНА КОМПЕТЕНТНОСТ НА НОТАРИУСА - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: