МЯСТО И ВРЕМЕ НА НОТАРИАЛНИТЕ УДОСТОВЕРЯВАНИЯ - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: