НАЕМНО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПО ПОВОД СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: