НАЗНАЧАВАНЕ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ИЗЧЕЗНАЛО ЛИЦЕ - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: