НАСЛЕДЯВАНЕ ОТ ДЕЦА НА ПОЧИНАЛИЯ - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: