НАСЛЕДЯВАНЕ ОТ ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНАТА - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: