НЕГАТОРЕН ИСК (ЧЛ. 109 ЗС) - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: