НЕДОСТАТЪЦИ, ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПОРЪЧКАТА, РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОР ЗА ИЗРАБОТКА - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: