НЕДОСТАТЪЧНОСТ НА ИМУЩЕСТВОТО НА ДЛЪЖНИКА ЗА ПОКРИВАНЕ НА РАЗНОСКИТЕ ЗА НЕСЪСТОЯ - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: