НЕЗАКОННО ПРЕМИНАВАНЕ И ПРЕВЕЖДАНЕ ПРЕЗ ГРАНИЦА - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: