НЕОКАЗВАНЕ ПОМОЩ НА ЛИЦЕ В БЕЗПОМОЩНО СЪСТОЯНИЕ - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: