НЕОКАЗВАНЕ ПОМОЩ ПРИ ОПАСНОСТ ЗА ЖИВОТА НА ДРУГО ЛИЦЕ - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: