НИЩОЖНОСТ НА ПОВТОРНО РЕШЕНИЕ (ОС НА ДРУЖЕСТВО) - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: