НИЩОЖНОСТ НА РЕШЕНИЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ В ЖСК - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: