НИЩОЖНОСТ НА УГОВОРКА ЗА ИЗКУПУВАНЕ МЕЖДУ НЕТЪРГОВЦИ - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: