ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ДРУГИ ВРЕДИ ПРИЧИНЕНИ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ НА РАБОТНИКА ИЛИ СЛУЖИТЕЛЯ - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: