ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ НЕЗАКОННО УВОЛНЕНИЕ И ПРИ НЕДОПУСКАНЕ НА ВЪЗСТАНОВЕН РАБОТНИК ИЛ - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: