ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ ОДОБРЕНИЕ НА ГЕСТИЯ ОТ ДОМИНУСА - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: