ОБЕЩАНИЕ ДЕЙСТВИЕТО НА ТРЕТО ЛИЦЕ (ЗЗД) - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: