ОБЯВЯВАНЕ НА ЛИЦЕ ЗА ОТСЪСТВАЩО - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: