ОБЯВЯВАНЕ НА ОТСЪТСВИЕ ИЛИ СМЪРТ - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: