ОБЯВЯВАНЕ СМЪРТ НА ЛИЦЕ, ОБЯВЕНО ЗА ОТСЪСТВВАЩО - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: