ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ДЛЪЖНИКА ОТ ПРЕДАВАНЕ, КОГАТО КРЕДИТОРЪТ Е В ЗАБАВА - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: