ОТГОВОРНОСТ ЗА ВРЕДИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: