ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪПРУЗИТЕ - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: