ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ПОРЪЧКАТА НА КОМИТЕНТА ОТ КОМИСИОНЕРА - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: