ОТМЕНИТЕЛЕН ИСК ПРИ ОТНОСИТЕЛНА НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: