ОТПУСК ЗА ВРЕМЕННА НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: