ОТХВЪРЛЯНЕ НА МОЛБА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: