ПОГАСИТЕЛНА ДАВНОСТ - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: