ПОГАСЯВАНЕ ПО ДАВНОСТ ПРАВОТО НА СТРОЕЖ - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: