ПОЛЗВАНЕ НА ВЕЩТА ОТ ДОБРОСЪВЕСТНИЯ ВЛАДЕЛЕЦ - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: