ПОЛЗВАНЕ НА НЕИСТИНСКИ ИЛИ ПРЕПРАВЕН ДОКУМЕНТ - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: