ПОПРАВКА И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ЗНАЦИ И КОНТРОЛНИ НОМЕРА - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: