ПОСЛЕДИЦИ НА РАЗВАЛЯНЕТО НА ДОГОВОР - ДЕЙСТВИЕ СПРЯМО ТРЕТИ ЛИЦА - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: