ПОСЛЕДИЦИ ПРИ НЕВНАСЯНЕ НА ДЕЛА В КАПИТАЛА (ООД) - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: