ПРАВА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЯТА ПО ЗЮЛНЦ - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: