ПРАВА ПРИ ПОГИВАНЕ НА ВЕЩ, ПРЕДМЕТ НА ПОКУПКО ПРОДАЖБА - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: