ПРАВО НА ЗАДЪРЖАНЕ - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: