ПРАВО НА ЗАЩИТА НА ОБВИНЯЕМИЯ (НПК) - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: