ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА СОБСТВЕНИКА НА ПОСТРОЙКАТА ВЪРХУ ЗЕМЯТА - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: